[vc_row][vc_column][trx_section title=”Regulamin Instytutu Muzycznego Via Artis”][vc_empty_space][/trx_section][vc_column_text]

§1.
Zasady ogólne

 1. Instytut Muzyczny Via Artis, zwany dalej „Instytutem” oferuje naukę śpiewu i gry na instrumentach (m.in. pianino, keyboard, gitara, skrzypce, altówka) dla osób indywidualnych lub zorganizowanych grup.
 2. W trosce o utrzymanie jak najwyższego poziomu kształcenia, Instytut zobowiązuje się kontaktować z rodzicami uczniów (w wieku poniżej 16. roku życia), którzy nie przestrzegają zaleceń nauczycieli i nie przygotowują się do zajęć.
 3. W trakcie trwania roku szkolnego uczniowie będą mieli możliwość zaprezentowania swoich postępów w nauce gry i śpiewu podczas koncertów.
 4. Koncerty i inne wydarzenia muzyczne będą dokumentowane w postaci materiałów audio, wideo i zdjęć, które Instytut będzie wykorzystywać w mediach społecznościowych i na swojej stronie internetowej.
 5. Na zakończenie rocznego okresu nauki każdy uczeń otrzyma Dyplom potwierdzający uczestnictwo w zajęciach w Instytucie Muzycznym Via Artis.

§2.
Zasady zmiany terminu zajęć

 1. Warunkiem zmiany terminu zajęć indywidualnych jest poinformowanie nauczyciela o zamierzonych zmianach najpóźniej do godziny 18.00 dnia poprzedniego (późniejsze ich odwołanie nie obliguje Instytutu do ich odrobienia). Zajęcia powinny zostać odrobione w ciągu jednego miesiąca od momentu ich odwołania.
 2. Istnieje możliwość dedykowania wykupionych już lekcji osobom trzecim.
 3. W przypadku poinformowania nauczyciela przez ucznia o planowanej nieobecności później niż godzina 18.00 dnia poprzedniego, lekcję uznaje się za zrealizowaną.
 4. Zmiana terminu zajęć nie ma wpływu na wysokość opłaty za dany miesiąc.
 5. W przypadku nieobecności nauczyciela:
 6. a) zajęcia zostaną przełożone na inny termin
  b) zajęcia poprowadzi w zastępstwie inny, kompetentny nauczyciel, po wcześniejszym poinformowaniu ucznia

§3.
Zasady rezygnacji z nauki

 1. W przypadku rezygnacji z nauki w Instytucie obowiązuje miesięczne wypowiedzenie.
 2. Jeśli osoba, która uiściła opłatę za zajęcia w Instytucie za okres dłuższy niż miesiąc, pragnie zrezygnować z dalszej nauki, zostanie jej zwrócona połowa kwoty za zajęcia, które się jeszcze nie odbyły.
 3. Istnieje możliwość dedykowania wykupionych już lekcji osobom trzecim.

§4.
Opłaty

 1. Pierwszą płatność za zajęcia należy dokonać poprzez Sklep na stronie internetowej www.viaartis.pl/sklep wybierając odpowiedni pakiet (dotyczy nowych uczniów). Kolejne mogą być dokonywane przez ponowienie wcześniejszej płatności.
 2. Miesięczną opłatę za naukę w Instytucie należy uiścić do 10 dnia danego każdego miesiąca na konto:Via Artis Hanna Piasna
  Konto bankowe numer: 58 1140 2004 0000 3902 4882 1726
 3. Z poziomu sklepu przelewy będą dokonywane poprzez platformę płatniczą Przelewy24.pl lub PayPal.

 

§5.
Inne postanowienia

 1. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do Instytutu jak i po zajęciach, odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
 2. Wszelkie zmiany i/lub uzupełnienia niniejszego regulaminu muszą być dokonane w formie pisemnej.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]