Konto bankowe Instytutu Muzycznego Via Artis

Właściciel: Via Artis – Hanna Piasna

Konto bankowe numer: 58 1140 2004 0000 3902 4882 1726

Nazwa Banku: MBANK mBank Oddział Bankowości Detalicznej