zajecia-dzieci1

Misją Instytutu „Via Artis” jest nie tylko nauczanie gry na instrumentach oraz śpiewu, lecz także zaszczepienie zamiłowania do muzyki, przekazanie umiejętności samodzielnego tworzenia oraz czerpania z muzyki prawdziwej radości. W tym celu Instytut proponuje oparty na nowoczesnych metodach nauczania program „W Krainie Dźwięków”, który jest przeznaczony dla dzieci od 6 miesiąca do 5 roku życia. W ramach programu „maluchy” wraz z opiekunami aktywnie uczestniczą w zajęciach umuzykalniających, mających na celu stymulację rozwoju uzdolnień muzycznych. Poprzez obcowanie z muzyką, grę na instrumentach, śpiew i zabawy rytmiczno-ruchowe, dzieci rozwijają swoje zdolności muzyczne oraz koordynację ruchową. Uczestnicząc w zajęciach stają się również bardziej kreatywne.