zesp

Nieodzownym elementem nauki gry na instrumencie, a także śpiewu jest wykonywanie utworów podczas koncertów. Orkiestra „Via Artis” umożliwia uczniom Instytutu wspólne występowanie podczas koncertów z nauczycielami, pozwalając na doskonalenie zdobytych podczas zajęć umiejętności, a także zdobywanie doświadczenia scenicznego.