Remigiusz Skorwider

Remigiusz Skorwider urodzony w Szamotułach, absolwent poznańskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, specjalność dyrygentura symfoniczno – operowa w klasie prof. Marcina Sompolińskiego.
Kształcił się
podczas licznych kursów mistrzowskich dla dyrygentów m.in. u Gabriela Chmury oraz José Miguela Rodilla Tortajady (Hiszpania). Wielokrotnie prowadził również zespoły muzyki dawnej pod kierunkiem Zbigniewa Pilcha i Marcina Szelesta, w ramach Letniej Szkoły Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim.

Dyrygował m. in. Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Zielonogórskiej, Orkiestrą „Collegium F”, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Poznaniu i w Krakowie, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Prowadzi szamotulską orkiestrę Capella Samotulinus z którą wystawił Dydonę i Eneasza Purcella oraz wiele dzieł wokalno – instrumentalnych. Jest założycielem i dyrygentem zespołu wokalnego Con Fuoco.

Od 2011 roku udziela lekcji gry na fortepianie w szkołach muzycznych.