janusz3

Urodził się w 1952 roku w Poznaniu. Naukę muzyki rozpoczął w wieku ośmiu lat w Wielkopolskim Studium Muzycznym w klasie akordeonu profesora Jana Głogińskiego, kończąc z wyróżnieniem w 1976 roku. Jako uczeń uczestniczył w wielu konkursach akordeonowych, zajmując czołowe miejsca, konkurując z uczniami poznańskich państwowych szkół muzycznych.Przez kilka lat był członkiem kwintetu akordeonowego pod kierunkiem profesora Jana Głogińskiego. Zespół brał udział w organizowanych przez dyrekcje poznańskich szkół muzycznych koncertach i konkursach. Kwintet współpracował i inspiracje czerpał od słynnego w latach 1960-1970 warszawskiego kwintetu akordeonowego pod dyrekcją profesora Puchnowskiego. Z okazji 25-lecia istnienia Wielkopolskiego Studium Muzycznego kwintet profesora Głogińskiego wystąpił z koncertem w auli UAM w Poznaniu otrzymując pochlebne opinie i recenzje. Uroczystości jubileuszowe odbywały się pod patronatem Ministra Kultury. W latach 1976 – 1982 pracował jako nauczyciel muzyki w klasie akordeonu w Wielkopolskim Studium Muzycznym oraz w Ogniskach Muzycznych w Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy w Poznaniu. Wychował wielu młodych instrumentalistów, którzy podejmowali później naukę w państwowych szkołach muzycznych. Saksofonem tenorowym, który opanował w stopniu pozwalającym z wielkim powodzeniem grać w poznańskich zespołach wokalno-instrumentalnych ( min. „VACAT”), zainteresował się w roku 1976. Fascynacja jazzem pozwoliła mu na uzyskanie niepowtarzalnego brzmienia instrumentu, które nadawało tym formacjom muzycznym rozpoznawalny klimat. Uprawnienia muzyka zawodowego w klasie saksofonu uzyskał, po zdaniu z wyróżnieniem egzaminu państwowego, w 1980 roku w Poznaniu. W świecie muzyki porusza się z przyjemnością i właściwą sobie wrażliwością , traktując działalność muzyczną i pedagogiczną z wielkim szacunkiem i odpowiedzialnością. Każdego ucznia i słuchacza potrafi zafascynować obrazem dźwiękowym w sposób szczególny, przekazując mu swoją pasję i wiedzę. Działalność i kształcenie muzyczne nie przeszkodziły w kontynuowaniu pracy zawodowej. Z wykształcenia inżynier, pracował zawodowo 43 lata na stanowiskach kierowniczych w takich firmach jak Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu oraz w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A.