Hania_010

Urodziła się w 1983 roku w Poznaniu. Ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu oraz Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, w klasie oboju Prof. Mieczysława Koczorowskiego. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Paolo Grazzi z Conservatorio di Musica E.F. Dall’ Abaco Verona oraz Marka Niewiedziała w Międzynarodowej Letniej Szkole Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim, w klasie oboju barokowego. Swoje umiejętności z zakresu gry na tym instrumencie doskonaliła także pod okiem jednego z czołowych oboistów barokowych na świecie Franka de Bruine z Koninklijk Conservatorium w Hadze. Brała udział w koncertach organizowanych w ramach Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu, a także w cyklu koncertów “Muzy Kapitularza” w poznańskiej Farze. Koncertowała w Polsce i za granicą, m.in. w Holandii, Niemczech, Chinach, na Litwie. Od 2008 roku współpracowałą z holenderską orkiestrą Nederlands Begeleidingsorkest. Jej drugą pasją jest praca pedagogiczna. W 2010 roku założyła Instytut Muzyczny Via Artis.