carlos

Muzyką interesuje się od zawsze. Jego tata – Carlos Ramírez (artysta muzyk) już od najmłodszych lat uczył go gry na gitarze i dawał mu pierwsze lekcje muzyki. Przekazał mu także wiedzę na temat robienia instrumentów muzycznych, dzięki czemu dziś Carlos sam potrafi wykonać gitarę. Pierwsze sukcesy muzyczne odniósł w Kolumbii, dając koncerty gitarowe muzyki klasycznej. Współpracował z Kolumbijską Telewizją CCU, okazjonalnie występował w programach telewizyjnych prezentując swój repertuar muzyki klasycznej. W latach 2002-2007 studiował muzykę klasyczną i grę na gitarze w Conservatorio del Liceo w Barcelonie. Należał również do Chóru Uniwersyteckiego w Barcelonie. Obecnie mieszka w Wielkopolsce, w Mosinie, gdzie prowadzi warsztaty gitarowe w Mosińskim Ośrodku Kultury. Związany jest także z Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie, gdzie udziela lekcji gry na gitarze. W październiku 2009 i w kwietniu 2010 podczas Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą w Mosinie można było posłuchać koncertu gitarowego muzyki klasycznej w jego wykonaniu. Carlos jest także kompozytorem, autorem tekstów i wykonawcą utworów muzyki rozrywkowej.